Menighedsrådene i Hansted og Lundum

Klik her os se artiklen i bladformat

 Hansted Kirke  
SOGNEPRÆST:
[ngerlise Sander
Stængervej 24, Hansted
Tlf. 05-65 64 12
Træffes på hverdage kl. 12-13
samt torsdag kl. 17-18 eller
efter aftale.
Mandag fridag! 
GRAVERE:
Hansted Kirke:
Graver Hans Thomsen
Stængervej 46, Hansted
Tlf. 05 65 61 33
Lundum Kirke:
Graver Inger Kristensen
Stenbjergvej 11, 8752 Østbirk
Tlf. 05 78 15 08

Menighedsrådsvalg

Den 08. november 1988 afholdes valg til menighedsrådene i henholdsvis Lundum sogn og Hansted sogn. Valgene gælder for de
kommende fire år.

Forud for valgene afholder de to menighedsråd hver sit valgorientreingsmøde, således

Hansted sogn: onsdag den 07. september 1988, kl. 19.30.
Lundum sogn: tirsdag den 13. september 1988, kl. 19.30.

Begge møder afholdes i konfirmandstuen i Hansted præstegård og er planlagt med følgende programpunkter:

– sognepræsten fortæller om præstens arbejde i sognet og i menighedsrådet,

– menighedsrådsformanden fortæller om rådets arbejde i den forløbne valgperiode og om kommende større opgaver,

– valgbestyrelsesformanden orienterer om valgregler, opstillingsprocedure, kandidatlister, m.v.,

– fælles kaffebord med menighedsrådet som vært,

– da der ved valgorienteringsmødet er tradition for opstilling af kandidatliste, vil dette også blive forsøgt i år.

Formularer for kandidatlister og yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til valgbestyrelsesformanden. Eventuelle kandidatlister, underskrevet af det nødvendige antal stillere, skal indleveres til valgbestyrelsesformanden senest den 27. september
1988, kl. 19.00, for at listen kan deltage ved valget den 08. november 1988.
I øvrigt vil der i våbenhuset være fremlagt valgpjecer for enhver som måtte være interesseret.

Valgbestyrelsesformand er for

Lundum sogn: Ingemann Sørensen, tlf. 05654258.

Hansted sogn: Ib Madsen, tlf. 05656031.

VIS INTERESSE – FÅ INDFLYDELSE – MØD OP

Jens Thule Jensen / Else Bregendahl

BROEN årgang 1 nr. 1

1988 september – oktober – november