Lundum sogns Borgerforening

 Lundum sogns Borgerforening Klik her og se siden i bladformat      

  

  

Tekst:
Elsa Nielsen  

Som sekretær i Lundum Sogns Borgerforening, er jeg blevet opfordret til at skrive lidt om Borgerforeningen her i det nye fællesblad.
Foreningens formål er at samles i en upolitisk forening til varetagelse af praktiske og kulturelle interesser i Lundum Sogn.
Der afholdes generalforsamling en gang årlig i marts måned.
Derudover afvikler foreningen ca. fem arrangementer om året, hvoriblandt kan nævnes: løvspringstur, Sankt Hans fest, børnedyrskue/sommerfest, familieudflugt og høstfest.
Lundum Sogns Borgerforening har ca. 100 medlemmer.
I bestyrelsen har det været på tale at lave en lille folder, som skulle uddeles til nyankomne borgere i sognet.
Da dette endnu ikke er blevet til noget, vil jeg gerne benytte lejligheden til at ønske alle nyankomne borgere 
velkommen i byen.
Har du lyst til at lære den øvrige befolkning i byen at kende og få indflydelse på, hvad der sker i din by, kan jeg opfordre dig til at blive medlem af Borgerforeningen og helst komme til vore arrangementer.
Samtidig vil jeg meget gerne takke vore medlemmer for den store opbakning, der har været i form af fremmøde til vore arrangementer.
Hvis der er nogen, som har noget på hjerte, er alle velkomne til at komme med indlæg til bladet. Man kan blot henvende sig til enten formanden eller  undertegnede.
Til slut skal det nævnes, at det koster kr. 40,00 pr. år pr. husstand at være medlem.   

Formand:
Hans Jørgen Christensen
Rådvedvej 143
Tlf. 05 65 62 22 

En tanke om "Lundum sogns Borgerforening"

  1. Pingback: Se det første blad fra 1988 på Hansted-Egebjerg

Der er lukket for kommentarer.