Lundum Husholdningsforening 50 år

Klik her og se artiklen i bladformat (åbner nyt vindue)

Horsensegnens Husholdningsforening

1938-1988

Lundum Husholdningsforening

50 år 

 Tekst: Anna Jensen

Man har bedt mig skrive en oversigt over de 50 år, der er gået siden Lundum Husholdningsforening stiftedes af en kreds af fremsynede kvinde.
Det efterkommer jeg gerne, da jeg føler jeg har haft stort udbytte gennem alle årene som medlem.
Både rent praktisk gennem konsulentens råd og nytænkning, men også gennem socialt samvær med mine medsøstre, og sidst men ikke mindst den skare af kunstnere og personligheder, som Horsensegnens Husholdningsforening i årenes løb engagerede til “at oplyse og oplive os”. Clara Pontoppidan, Ingeborg Brams, Frans Andersen for at nævne nogle af de store kunstnere fra de første år, og personligheder som Marcus Melchior, Poul Borchenius, Bodil Kock, Lis Groes, Lis Møller, Ellen Willemoes Andersen, man kunne blive ved.
Tilslutningen var altid stor, f.eks. står der i protokollen 1944, at der var over 500 medlemmer til et stævne på Uldum Højskole, en festlig dag, “og så drog alle, hver til sit, et minde rigere” skriver formanden.

Også dengang afleverede man størsteparten af kontingentet til hovedforeningen, men jeg synes også vi fik valuta for pengene. I dag er honorarerne væsentlig større, moms og andre afgifter har udhulet budgettet, og mange synes, at de får for lidt ud af kontingentet, og nogle kredse melder sig ud, hvilket er stor skade, da små enheder aldrig kan magte det vi kan i en stor flok.
Hellere lade “rebellerne” vælge sig ind i hovedbestyrelsen, og komme frem med de ideer, som de jo må have, i stedet for kun at kritisere. Så kom vel den fornyelse som hele tiden må ske, hvis en forening skal bestå.

Onsdag den 20. juli 1938 afholdtes sti ftende bestyrelsesmøde den lokale kreds under Horsensegnens Husholdningsforening.

Følgende valgtes:

Fru Elisabeth Rasmussen, Lundum Mølle
Fru Oda Marschall, Lundholm
Fru Ellen Bøtker-Rasmussen, Lundumskov Skole
Fru Anna Jensen, Dagmarsgård
Fru Mette Nielsen, Rådvedgård

Suppleanter:

Fru Petra Nielsen, Lundumskov Mark
Fru Johanne Jensen, Rådved

Fru Anna Jensen, Dagmarsgård blev valgt til første formand.

Allerede i sommeren 1937 havde man ladet afholde henkogningskursus for unge piger på Dagmarsgård under ledelse af frk. Hertha Kjærgård, lærerinde på Klejsgård Husholdningsskole. Det egentlige foreningearbejde kom først i gang vinteren 1939, da der var udbrudt Mund og Klovesyge i efteråret, og al samkvem forbudt.

I januar 1939 blev der afholdt sykursus, rensning og presning af herrehabit, reparation og vedligeholdelse af Trikoundertøj og
strømper. I de første mange år var sy kurset fast på programmet, senere kom så hjemmesyersker, de boede rundt i hjemmene, og det var ret opslidende, for husmødrene blev gerne så ivrige og kunne ikke få nok syet og klippet til.

l årene fra 1940 og til efter 1946, var der også god brug for Husholdningsforeningen og konsulenterne, med den mangel, der var på dagligvarer. Hård frost og dårligt vejr i høst ødelagde brødkornet, så man måtte anvende byg i stedet for hvede, og rugen var også dårlig. Ligeledes prøvede man at koge sirup af sukkerroer til at søde maden med, kartoffelmel blev fremstillet, alt det havde konsulenterne afprøvet, og der var apparatur man kunne låne eller leje til fremstilling af kartoffelmel. Det var en god hjælp, men bygbrødet blev aldrig helt godt.
En anden vigtig ting var udflugterne, enten ud til forskellige virksomheder eller til naturskønne steder, næsten altid begge dele. I 1941 var man således på udflugt til Skanderborg sammen med pastor Kjærsgård, der fortalte om Slotskirkens historie, og et besøg på anstalten Sølund blev der også tid til. Der var 26 deltagere på denne cykeltur.

På dette tidspunkt havde man 47 medlemmer, men ellers var tallet 30 til 40 i mange år, Rådvedkonerne var kun medlemmer de første 3-4 år, de er siden blevet medlemmer i Egebjerg.

Vi havde i mange år, en dejlig, dygtig og kompetent konsulent i frk. Dagmar Laursen, hun kunne skære igennem selv den mest højrøstede “snaksalighed” der jo nemt opstår, hvor en flok koner er samlede. Hun havde altid fingeren på pulsen, og netop omkring 1950 kom der mange nye mærkelige ting. En gang på Lundumgård, mens Berthe Nielsen var formand, demonstrerede hun anvendelsen af en trykkoger, da den begyndte at støje og hoppe var køkkenet pludselig tomt, alle var flygtet ind i folkestuen. Det var ved samme lejlighed, hun demonstrerede brugen af “flydende tråd”, det vakte stor begejstring, tænk at kunne klare reparationen af “fatters” arbejdsbukser i en håndevending, men ak, lapperne flød rundt i vaskemaskinen efter et par gange. Derimod var det nye sulfo-opvaskemiddel kommet for at blive, det havde måske været bedre for miljøet, om vi var blevet ved sæbe og soda.
Siden kom så alle de dejlige “hvidevarer”, det var en revolution der forandrede vor hverdag mere end noget andet, det blev til besøg på BHHH-centret, hvor man kunne få råd og vejledning.
Der var også kursus for unge piger og håndarbejde fra Højskolernes Håndarbejde, som gerne sluttede med en udstilling og noget
underholdning. En gang havde vi formået den navnkundige stærke bagermester Bregendorf til at komme med sine amatører til underholdning, med påfølgende dans. Det kostede 250 kr, men så var der også tre mands orkester, det blev den helt store succes, 150 ældre og yngre. (Da tilslutningen var så god, var entreen kun 2 kr.).

Økonomien var ellers lidt anstrengt, i 1955 er man lidt bekymret. Læge Høegh-Guldberg skal have 100 kr. for fremvisning af sin farvefilm fra Grækenland, men der var stor tilslutning (75), “så vi fik endda et lille overskud” skriver en lettet formand.
Somme tider kunne det knibe med tilslutningen, selv til sommerudflugten, vi passede ellers på, det måtte helst ikke blive i roetiden
eller hvis høet skulle bjerges. En gang lokkede vi med gratis kaffe hos Salling i Arhus, næstformanden (det var mig), havde glemt at spørge om prisen, det var dyrere end beregnet, så vi måtte skrabe bunden, det sved længe.

Efterhånden blev alt dyrere og forsamlingshuset var ikke længere tidssvarende, og vi begyndte at holde møder på Centralskolen i Egebjerg, hvor vi kunne benytte skolekøkkenet, og hvor også aftenhØjskolen blev holdt; derimod fortsatte vi endnu en tid med håndarbejdskursus i forskolen, og nu går vi sammen i vintertiden rundt i hjemmene.

Medlemstallet er stagneret, for tiden 24, så efterhånden er det blevet til at man afholder møderne fælles med Egebjerg-Hansted
Husholdningsforening. Vi kan ikke selv bestride udgifterne ved maddemonstrationer 0.l..

Et nyt tiltag for Lundum Husholdningsforening er at være med til julemødet for beboerne på Hansted Hospital hvert år først
i december, til glæde for beboerne, men så sandelig også for de skiftende bestyrelser.

Det var lidt om tiden, der er gået. Hvordan frem tiden vil blive vil tiden vise, der er andre behov i dag, men alle os der har været med omtrent fra begyndelsen føler vi er en tak skyldig til vor forening.

tegningtegning  FORMÆND GENNEM 50 AR:1938-1940 Anna jensen
1940-1941 Marie Hougård
1941-1942 Katrine Laursen
1942-1946 Anna jensen
1946-1949 Berthe Nielsen
1950-1951 Magda Rasmussen
1.951-1952 Karen Christensen
1952-1954 Katrine Laursen
1954-1955 Ditte jensen
1955-1957 Minna Andersen
1957-1966 Berthe Nielsen
1966-1970 Ditte jensen
1970-1973 Else Thomassen
1973-1980 Anna jensen
1980-1982 Ditte jensen
1982-1988 Anna Naldal
1988- Lis Odgård

BROEN 1. årgang nr. 1

1988 september – oktober – november

En tanke om "Lundum Husholdningsforening 50 år"

  1. Pingback: Se det første blad fra 1988 på Hansted-Egebjerg

Der er lukket for kommentarer.