Hansted-Egebjerg Husholdningsforening Legestuen

Klik her og se artiklen i bladformat

Tekst: Grete Sørensen

Legestuen i Egebjerg startedes i 1967 for at give landbobørn fra spredte bebyggelser mulighed for at være sammen med andre
bØrn. Legestuen er et tilbud til både hjemmegående børn, børn der passes af en ung pige eller en dagplejemor. Børnene kommer for at være sammen med jævnaldrende legekammerater så de ikke skal fØle sig isoleret og bedre kan klare sig når de skal i skole.

De forældre der bruger legestuen for deres børn repræsenterer et bredt udsnit af befolkningen her i området; men også fra oplandet
møder de meget præcis op for at være med i legestuen.

I starten havde legestuen til huse i Hansted Egebjerg forsamlingshus; men de sidste 11 år har legestuen haft egne lokaler i Egebjerg gl. Brugs, hvor vi har fået nogle dejlige lyse lokaler, og en have, så nu kan børnene rigtig udfolde sig.

Foruden samværet med andre børn, har vi mange forskellige aktiviteter, f.eks. leg, papirklip, tegne/male samt sang, oplæsning og sanglege.

Vi har kontakt med tandlægen som vi besøger en gang om året, ligeledes børnehaveklassen på Egebjergskolen. På biblioteket låner
vi bøger, nogle gange låner vi også film til fremvisning. På biblioteket låner vi bøger, nogle gange låner vi også film til fremvisning. Somme tider er vi på bondegårdsbesøg, det er noget de fleste børn er meget glade for.

Legestuen er åben tre formiddage og en eftermiddag om ugen, tre timer hver gang. Børnene kommer to eller tre gange om ugen. Børnene medbringer selv madpakker og saftevand, som vi spiser sammen. Hvis der er en der har fødselsdag har vi flag på bordet og fødselsdagssangen bliver sunget og vi råber hurra så højt at det runger i hele lokalet; måske har fødselsdagsbarnet noget mundgodt med til alle bØrnene. Hvert år slutter legestuesæsonen med en udflugt hvor forældrene er med.

Vintersæsonen starter torsdag den 01. september med de tilmeldte børn fordelt på fire hold. Tilmelding for børn der er fyldt tre år kan endnu nås ved en opringning til Lilli Grethe Sørensen (05656010). Personalet i legestuen er Grethe og Irma.

Legestuen
Bagerst: Irma Sahner, Anders, Mia, Maja, Line, Michael og Grethe sørensen.
Forrest: Louise, Kristian, Michael, Rasmus og Karen.

BROEN årgang 1 nr. 1

1988 september – oktober – november