Egnens lokalhistorie

Tekst: Mogens Kirkegaard                               Klik og se artiklen i bladformat

Hvis man er interesseret i egnens lokalhistorie, er der i efteråret flere tilbud.

Den 27. september er der foredrag (Bent Ousager) på Egebjergskolen som optakt til et studiekredsarbejde, der begynder mandag den 10. oktober i samarbejde med Rosing-Ræderske Aftenskole. Studiekredsen ledes af lærer Christian Wurtz Frederiksen og vil handle om dels lokalhistorie, dels slægtsforskning. Man vil få mulighed for at lære at læse ældre skriftformer (gotisk), og der vil under forudsætning af fornøden interesse blive arrangeret en ekskursion til landsarkivet for Nørrejylland i Viborg. Her vil man under vejledning finde slægtsoplysninger om f.eks. oldeforældre og andre slægtninger længere tilbage.

Den 19. og 20. november arrangeres en stor udstilling på Egebjergskolen af dels historisk materiale, dels kunsthåndværk og husflid fremstillet af lokale beboere. Der vil være mulighed for at købe tingene. Interesserede kunsthåndværkere og hobbyfolk med lyst til at udstille deres produkter bedes henvende sig til Peder Pedersen, Højvang, tlf. 05656030, gerne hurtigst muligt.

Med hensyn til det lokalhistoriske arbejde skal det også nævnes, at der i foråret opnåedes et godt resultat. I samarbejde mellem Lundum Borgerforening og Hansted-Egebjerg Beboerforening oprettedes Lundum-l-Iansted Sognearkiv, der fremover skal varetage det lokalhistoriske arbejde i hele den gamle Lundum-Hansted kommune svarende til sognegrænserne. Den tidligere “Lokalhistorisk Studiesamling for Hansted Sogn” har nu overdraget sine samlinger og aktiviteter til det nye arkiv, der har til huse i et lokale på Egebjergskolen. Samlingerne skal nu ordnes systematisk med henblik på offentlig adgang.

Fortegnelse

Lokalhistoriske bøger udkommet i 1986 og 1987 kan fortsat købes
ved henvendelse til Mogens Kirkegård, tlf. 05 65 61 09.
Overskuddet ved salget skal financiere sognearkivets arbejde.

Mennesker og steder

BROEN årgang 1 nr. 1

1988 september – oktober – november