Egebjerg Idrætsforening EIF-pokalerne

Klik her og se siden i bladformat

EIF Pokalerne

pokalmodtagere  Modtagere af EIF-pokalerne 1988.
Lis Sørensen var fraværende.
Tekst: Jørn Themsen
Foto: Niels Bjerregaard

EIF uddeler hvert år tre vandrepokaler til personer, der har ydet en særlig indsats i årets løb.

Den ældste pokal (årets lederpokal ElF) blev første gang uddelt i 1973. Den er
en gave fra Fritidskommissionen i anledning af foreningens 40 års jubilæum.
Den blev uddelt på den ordinære generalforsamling i november indtil 1981.

Her er en liste over de første års modtagere:

1973 Tommy Savskov
1974 Tommy Savskov
1975 Leif Holst
1976 Erik Thomsen
1977 Inge Andersen
1978 Hanne og Joan
1979 Kaj Johansen
1980 Tommy Savskov
1981 Vibeke og Marianne Larsen

Herefter gik man over til at uddele pokalen ved forårsafslutningen i forsamlingshuset. I de seneste år er den blevet uddelt lørdag formiddag i forbindelse med sommerfesten.

1983 Lene Vestergård
1984 Elsebeth og Jørn Andersen
1985 Bettina Noszczyk
1986 Frank Hansen
1987 Hisamitsu Takai
1988 Carl Christian Jensen

I 1977 skænkede nu afdøde pedel, Orla Kristensen, EIF en pokal, der fik navnet EIF-pokalen. Den uddeles til en person, der har ydet en indsats for foreningen. Vedkommende kan være leder, bestyrelsesmedlem eller en “neutral” person, der blot har hjulpet EIF i det daglige arbejde.

Følgende har indtil nu fået denne pokal:

1977 Beernd Steen Hansen
1978 Leif Bregenov
1979 Hans Thomsen
1980 Hanne Dahl Pedersen
1981 Erling Hansen
1982 Ingen uddeling (se tidligere).
1983 Tommy Savskov
1984 Regnar Caspersen
1985 Erik Thomsen
1986 Marianne Thomsen
1987 Jørn Themsen
1988 Elsebeth og Jørn Andersen

Den tredie pokal, Horsens Landbobanks lederpokal, modtog EIF i jubilæumsgave til 50 års jubilæet i 1983. Den går til unge ledere, der tør prøve kræfter med ledergerningen i en ung alder. De arbejder ofte sammen to og to. De seks gange, den er blevet uddelt, er den gået til:

1983 Poul Kjær
1984 Jørgen Hansen
1985 Kim Hoffer
1986 Pia Jørgensen og Mette Christiansen
1987 Mogens Rosendahl og Peter Nielsen
1988 Lis Sørensen og Merete Kirkegaard

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.