Den Blå Folder

Klik her og se den blå folder i bladformat 

Det årlige samrådsmøde blev afholdt den 8. juni.

Repræsentanter for områdets foreninger var mødt for bl.a. at
tale om udgivelsen af den blå folder. Man enedes om at lade
den udkomme i år ligesom tidligere år, for så senere at overveje
at lade den indgå som et “rive ud ark” i det nye fællesblad.

Det sker
2

3
4
5
6