Bestiller de noget i Kulturcenterudvalget?

Den 20. januar 1988 blev der på Egebjergskolen afholdt et møde med deltagere fra alle foreninger m.m. i lokalområdet. Formålet var at undersøge, om der var interesse for at forsøge at udnytte den mulighed, som det nyoprettede “Folkeskolens Udviklingsråd” gav, for at åbne skolen for lokalbefolkningen i form af et udviklingsarbejde.

Det var der særdeles stor interesse for, og et udvalg blev nedsat, som skulle lave det forberedende arbejde og fremkomme med et forslag til en ansøgning. Forslaget skulle så forelægges på et nyt stormøde i aug./sept. 1988. – Siden da har man ikke hørt alt for meget til udvalget, men det er nu ikke, fordi der ikke er sket noget.

Nej, der er skam sket meget. Først blev der fremsendt en ansøgning til udviklingsrådet, som bevilgede 12.000,- kr. i startkapital i forbindelse med det forberedende arbejde. Derefter tog udvalget på ekskursion til Jelling for at besøge en skole, som allerede er i gang med at bruge den lokale folkeskole til lokalt kulturcenter. Desuden har der været afholdt en del udvalgsmøder, det seneste den 10. august 1988. Resultatet af udvalgsarbejdet vil blive fremlagt på et nyt stormøde på Egebjergskolen onsdag den 31. august kJ. 19.30 i musiklokalet. Der er til mødet udsendt skriftlig invitation til alle, som var repræsenterede på stormødet i januar, men alle interesserede i øvrigt er særdeles velkomne. Vi håber at se rigtig mange, så den endelige ansøgning til udviklingsrådet kan blive et udtryk for flest muliges ønske. Vel mødt!

På udvalgets vegne

Gerda Christensen