1988 BROEN 1. årgang nr. 1 – september – oktober – november 1988


Klik her og se hele bladet (åbner nyt vindue – og tager lidt tid)

 Side  Titel
  2  Introduktion til Bladet  se herunder
  3  Pensionisforeningen, Fredagsklubben,
Egedal  Folkedanserforening,
Syng-Sammen-Aftener
 se herunder
  4-5  Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
fylder 100 år
  5  Bestiller de noget i Kulturcenter-
udvalget?
  7  Amazonlandet set fra en hængekøje
 Egnens lokalhistorie
  8-10  Lundum Husholdningsforening
fylder 50 år
10-11  Hansted-Egebjerg Husholdnings-
forening fylder 50 år
12  Hansted-Egebjerg Husholdnings-
forening  Legestuen
13  Kommende arrangementer
Hansted-Egebjerg og Lundum
Husholdningsforeninger
13  Lundum Sogns Borgerforening
14  Hansted-Egebjerg Beboerforening
15  Den Blå Folder
 Erna og Aage Jensens Familiefond
 Sankt Hans aften i skoven
 Haveudflugt
16  Egebjerg Idrætsforening EIF-pokalerne
17  Gymnastik, fodbold og håndbold
18-19  Sommerfesten 1988
20-21  Menighedsrådsvalg
22-23  KFUM-Spejderne i Egebjerg
24  Bagside

Introduktion til bladet

Du sidder (står) nu med et nyt blad i hånden, et blad som udgiverne håber du vil tage godt imod.
Bladet, som er planlagt udgivet fire gange om året, husstandsomdeles i Hansted, Egebjerg, Lundum og Rådved, et område der svarer til Hansted og Lundum kirkesogne.I dette lokalområde har der hidtil eksisteret tre “foreningsblade”: Kirkebladet udgivet af menighedsrådene i Lundum og Hansted, EIF-nyt udgivet af Egebjerg Idrætsforening samt Egebladet udgivet af KFUM-Spejderne i Egebjerg. De to førstnævnte blade har været husstandsomdelt mens Egebladet udelukkende er et medlemsblad for KFUM-Spejdere.
Udover de tre nævnte blade har en lang række lokale foreninger, menigheder og institutioner i de senere år været fælles om udgivelse af en årskalender, Den blå Folder.
Tanken om at udgive et fælles “borgerblad” har i det seneste års tid været drøftet i en bred kreds af de foreninger, menigheder og institutioner som står bag udsendelse af Den blå Folder. Drøftelserne har ført til beslutning om udgivelse af et “borgerblad” foreløbig i et år, og derefter, bl.a. på grundlag af læsernes reaktion, vurdere muligheden/behovet for fortsat udgivelse.
Bladets eksistens udover dette første år vil især være afhængig af om det lykkes at skabe et blad, hvor udgivernes intentioner med hensyn til indhold og stil er sammenfaldende med de interesser og forventninger som du og den øvrige lokalbefolkning måtte have til et “borgerblad”.
Det er endvidere udgivernes håb at læserne vil sætte deres præg på bladets indhold, idet redaktionen meget gerne modtager forslag og ideer til emner for artikler, kronikker og interviews.
Bladet har endnu ikke noget navn derfor opfordres læserne til at deltage i en idekonkurrence om et godt navn til bladet.
Navneforslag skal indleveres til formanden, Hans Thomsen, Stængervej 46, 8700 Horsens, senest den 30. september 1988, kl. 18.00, for at deltage i konkurrencen.
Læg en seddel med dit navn og adresse i en konvolut og luk denne. Uden på konvolutten skriver du dit navneforslag og eventuelt en begrundelse for dit forslag. Læg konvolutten i en anden konvolut, luk denne og adresser den til formanden og mærk konvolutten i øverste venstre- hjørne med “navneforslag”.
Ved udvælgelsen mellem de forhåbentlig mange forslag vil der især blive lagt vægt på at navnet: 
 • er neutralt i forhold til de udgivende foreninger, menigheder og institutioner,

 • kort, mundret og iørefaldende,

 • direkte eller indirekte antyder et eller flere af bladets formål.

Vi håber at du vil tage godt imod dette nye bladinitiativ og at du vil være med til at præge bladets indhold.

SMID IKKE BLADET I SKRALDESPANDEN

       – LAD DET FA PLADS PA FAMILIENS OPSLAGSTAVLE!

Hans Thomsen

(formand)

UDGIVERNES INTENTIONER ER BLANDT ANDET AT

  • medvirke til styrkelse af sammenholdet i den tidligere Lundum-Hansted Kommune,

  • informere om de lokale foreningers arbejde, gennem såvel referater som foromtale og arrangementskalendere,

  • bringe interessante artikler om emner med lokalt tilsnit, gerne af lokale skribenter,
  • åbne spalterne for dialog mellem enkeltpersoner og/eller grupper i lokalsamfundet,

  • være talerør for lokalsamfundet over for det omgivende samfund.

 

PENSIONISTFORENINGEN

ARRANGERER

 

Torsdag, den 22. september:
Eftermiddagsudflugt gennem Hads Herred med kaffe på
Norsminde Kro. Tidspunkt for busafgang fås ved
henvendelse til formanden.Torsdag, den 13. oktober, kl. 14.00:
Møde i præstegårdens konfirmandstue. Arne Jensen, Rådved
viser billeder og holder foredrag om en tur til Kina. Torsdag, den 24. november, kl. 14.00:
Møde i konfirmandstuen ved sognepræst Ingerlise Sander.

 Formand:

 Arne Østergård Thomsen
Banevænget 6
Hansted
Tlf. 05 65 60 63

FREDAGSKLUBBEN

 

Hver fredag kl. 14.00 mødes Fredagsklubben i Egebjerg
Fritidscenter (den gamle brugs) medbringende kaffe, kop
og brød. Alle er velkomne til at deltage i klubbens møder,
hvor vi hygger os med bankospil, film,
rejseoplevelser, kortspil, en sludder og et par sange.

Den nye mødesæson starter fredag den 02. september kl. 14.00.

 

 

Svend – Aage

 05656165 / 05656465

 

 

EGEDAL FOLKEDANSERFORENING

 

 

Den nye sæson begynder mandag den 05. september i “Forsamlingshuset”
på Egebjergvej, og vi håber at se rigtig mange, såvel gamle som nye dansere.

FOLKEDANS ER GOD MOTION! – HUSK KAFFEN!
VI BEGYNDER KL. 19.30! VEL MØDT!

 Folkedansere

 

SYNG-SAMMEN-AFTENER

 

Også i efteråret er der sang-aftener i Egebjergskolens musiklokale,
hvor vi dyrker fællessangen
der er som regel også underholdende
indslag med f.eks. oplæsning.

Sang-aftenerne begynder kl. 19.30 og arrangeres af Husholdnings-
foreningen,
Beboerforeningen og Menighedsrådet. Medbring kaffe
og brød!

Torsdag, den 01. september: Birgit Møller, Glud, læser Anton
Berntsen.

Tirsdag, den 11. oktober:

Onsdag, den 09. november: Underholdning v/Knud Andersen,
Gedved.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.