Årets borger

Tryk her og se annoncen i større format 

Årets borger 

Som det er Broens læsere bekendt, udnævner bladets bestyrelse hvert år en ”Årets borger”.

Bestyrelsen har nedsat et udvalg på 5 medlemmer, der foretager indstilling.

Udvalget består pt. af:

Karin Hansen
Hanstedvej 48B
8700 Horsens
kagu48b@stofanet.dk
75 65 65 02
  Willy Suhr Rasmussen
Torpvej 48, Lundum
8700 Horsens
lundum.station@mail.dk
75 65 44 40
  Mette Andersen
Egesholm 44
8700 Horsens
mette@premedia.dk
75 65 65 19
         
Mogens Kirkegaard
Kastanjevænget 8
8700 Horsens
mogens.kirkegaard@stofanet.dk
75 65 61 09
  Poul Larsen
Vandværksvej 16
8700 Horsens
poul.larsen@stofanet.dk
75 65 65 74
   

 

Hvem kan foreslås og vælges?
Det kan alle borgere, som er bosiddende i Broens område, og som har ydet en frivillig indsats til gavn for lokalområdet.
Indsatsen skal være ydet indenfor det sidste år, og den må ikke være jobrelateret.

Hvem kan indstille?
Det kan alle, men vi beder især klubber og foreninger om at være opmærksomme på eventuelle kandidater.

Indstillingen skal være skriftlig og med begrundelse.

Den sendes eller afleveres senest den 1. november 2008 til ét af udvalgets medlemmer.