Mennesker og steder i Hansted og Egebjerg – indhold og forord

Klik her og se bogens forside, indholdsfortegnelse og forord i bogformat.

Mennesker og steder i Hansted og Egebjerg

INDHOLDSFORTEGNELSE  
Forord Side 5
Egebjerg Bysmedie –     7
Mejeriet Egedal –   13
Egebjerg Træskoringefabrik –   27
De gamle fæstegårdes historie –   32
Døve Dorthe –   50
Den østjyske længdebane –   52
Jernbaneulykken ved Hansted 1876 –   60
Hansted Forbrugsforening –   65
Vandværkssøen og den gamle pavillon –   74
En mindesten fra 1864 –   88
Nordisk Kiselgurfabrik –   91
Erindringer om Egebjerg –   95
Et godt råd – 102
Egebjerg Brugsforening – 103

FORORD

Denne bog giver sig ikke ud for at være en systematisk redegørelse for Hansteds og Egebjergs historie fra oldtiden til i dag. Det ville kræve et studium af et helt andet omfang, end forfatterne har ment sig i stand til. Udgangspunktet har været et fælles ønske om at fastholde nogle træk omkring det lille samfunds forandring inden for de seneste 100 år eller deromkring. I enkelte emner går vi længere tilbage.
Vi bygger i høj grad på, hvad vi kalder den kollektive hukommelse. Hvad vi husker, er et produkt af, hvad vore forældre, familie og naboer husker sammenlagt med vore egne, individuelle oplevelser.
Ved at registrere og forarbejde disse brudstykker når vi frem til kontu­rerne af et billede af et par landsbyer nord for Horsens, der inden for ca. 100 år har forandret sig dramatisk, dels som følge af udefra kommende begivenheder og beslutninger, dels som et resultat af befolkningens egne ønsker og egen vilje. 
I sognerådslokalet i den gamle Lundum-Hansted kommune hang bl.a. et billede af en vogn forspændt to stude. Et sindbillede på et samfund, hvor alt forandrede sig langsomt, i et tempo, som ikke gav anledning til frem­medgørelse.
Men kræfterne i samfundet ville det anderledes. Centraliseringerne inden for de seneste 25 år forandrede godt og grundigt alle kendte strukturer i det lille samfund. De små håndværksvirksomheder, brugserne, andelsmeje­riet, skolen, vejene, alt blev påvirket. Landbrug blev sammenlagt eller helt nedlagt, og befolkningens sammensætning ændrede sig. Måske har udvik­lingen endda været så voldsom, at selv mennesker, der er barnefødt her, hvis slægt har boet her i generationer, kan føle sig hjemløse i deres egne bakker. 
I 1983 startede det studiekredsarbejde, hvis foreløbige kulmination er ud­givelsen af denne bog. Det har været interessant at samle oplysningerne sammen og senere i fællesskab at bearbejde dem. Forfattergruppens sam­mensætning af ældre og yngre, af barnefødte og tilflyttere, har været en inspiration for os alle.
Forhåbentlig vil læsningen af bogens artikler give svar på nogle af hver­dagens gåder til dem, der færdes her i Hansted og Egebjerg, eller hvis familie stammer herfra. vil nye spørgsmål melde sig, for historie er en løbende proces. Vi takker alle, der har bidraget med oplysninger, råd og vejledning eller økonomisk støtte.
En særlig tak til Horsens Byråd, uden hvis velvilje bogen ikke var blevet til. 

Red.