Skoler i Gl. Egebjerg

Skoler i Gl. Egebjerg

Sv. Aage Bay skriver i sin lille bog om Hansted Hospital også om lærere i Hansted og Egebjerg. Jeg tillader mig at citere (s. 26):
»Da Harlev (skal være Haslev) i 1813blev ramt af et apoplektisk tilfælde, fik forstanderen ansat et lem i hospitalet som vikar. Han hed Niels Hansen og havde i 37 år holdt vinterskole i Egebjerg for de mindre børn, der i ondt vejr havde svært ved at søge skolen i Hansted. Om sommeren ernærede han sig som stenhugger«.
Dette vidnesbyrd om skole i Egebjerg er det første, vi har kendskab til, men yderligere arkivstudier vil uden tvivl bringe flere oplysninger frem.
Det er dog sandsynligt, at der også i årene mellem 1813 og 1879 har været undervisning af mindre børn i Egebjerg i hvert fald i perioder .
Men vi ved sikkert, at der i huset beliggende Gl. Egebjergvej nr. 15 har været en pogeskole. Huset ejedes af klodsmager Isak Hansen, som havde lejet en del af det ud til kommunen, der betalte ham 65 kr. årligt i husleje. Dette kan ses af kommunens skoleregnskaber fra 1879. Lærerinden hed Marie Clausen, der blev lønnet af kommunen. Behovet for en skole i Egebjerg var på dette tidspunkt
tilsyneladende så stort, at det var nødvendigt at aflaste Hansted skoler øje-blikkeligt .
Efter at Egebjerg skole var blevet bygget, ophørte pogeskolen som kommunal skole, men fortsatte som privat skole. Smed Therkel Hansens datter Alma fortæller, at da hun var barn, holdt Isak Hansens kone Marie skole der. Det var bøndernes børn, der kom der, når de skulle til at begynde skolen, måske for at få en god start på stavningens mysterier. Lønnen bestod i rullepølse og stege og andre sager.
Senere opstod  der igen  et behov  for en pogeskole  i Egebjerg.  Kommunen
erhvervede huset Gl. Egebjergvej nr. 21, og som lærerinde ansattes Jette Laursen, der tidligere havde virket i Hansted skole. Hun overtog nu undervisningen af de yngste børn og holdt samtidig syskole for de større piger.
I Embedsbogen for Egebjerg skole står hun opført som ,;privat forskolelærerinde«, hvilket kunne tyde på, at hun blev helt eller delvist aflønnet af forældrene. Denne pogeskole virkede kun ganske få år, fra 1917-20.
Derefter blev igen alle børnene undervist af lærer Fischer i Egebjerg skole. Dette betød dog, at der ikke blev undervist i pigegymnastik og håndarbejde før senere, da man fik det ordnet sådan, at lærerinden fra Hansted skole kom til Egebjerg i de fil. timer, det var nødvendigt.

Egebjerg skole

Egebjerg gamle skole, Gl. Egebjergvej 1, var ikke så gammel endda. Den blev bygget i 1881, så før den tid måtte børnene fra Egebjerg gå til skole i Hansted. Skolen bestod i begyndelsen af et 9 fags hus, men dette udbyggedes til 14 fag i 190L  Desuden  var der et 8 fags udhus.
I skolestuen  var der  17   to-mandsborde,  og der forefandtes diverse gymna-­
stikredskaber til udendørs brug, ligesom der også var ribber.

 

Egebjerg skole 1904

Egebjerg skole 1904

Lærerne ved Egebjerg gl. skole var så vidt vides:
           Johannes Egeberg ……………………….. ansat 1/51881
          Peter Christensen ………………………. ansat 20/71883
          Lauritz Larsen …………………………… ansat 28/41888
           J. P. Kristensen ………………………….. ansat 7/9 1893
          Chr. Jessen …………………………………. ansat 15/2 1898 
          Kristoffer K. Fischer ……………………. ansat 18/5 1899

I 1922 blev der bygget en gymnastiksal til i den østlige ende af skolen, hvorved lærer Fisehers store ønske gik i opfyldelse. Skolen fungerede nu frem til 1943, da centralskolen som nævnt blev taget i brug.

På dette tidspunkt havde Fischer nået en alder, hvor han kunne lade sig pensionere. I mange år derefter var han organist i Hansted kirke og regn­ skabsfører i Egebjerg Brugsforening, hvor han ved de årlige optællinger af varelageret fungerede som levende regnemaskine.

Egebjerg skole fotograferet ca. 1950. l baggrunden hovedvej A 10 og Østbirkvejen.

Egebjerg skole fotograferet ca. 1950. l baggrunden hovedvej A 10 og Østbirkvejen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.