Naboer til slagteri i kamp mod lugtgener

Klik og se artiklerne fra Horsens Folkeblad 2.10.2008 sektion 2 forsiden og side 4

Det kan oplyses, at Hansted-Egebjerg Lokalråd også har klaget til Horsens kommune over lugtgenerne fra rensningsanlægget ved slagteriet. Det forlyder, at kommunen skulle have fundet frem til foranstaltninger, der skulle afhjælpe lugtgenerne.

Op mod en mill. ekstra slagtninger giver bekymring for øgede lugtgener

EGEBJERG – Det stinker.

Det er kort og godt opfattelsen fra beboerne i området, når de vender næsen mod Danish Crown-slagteriet. Faktisk er stanken blevet værre siden foråret, og lige nu betyder det daglige lugtgener.

Problemet er blevet endnu mere presserende i lokalområdet, efter at slagteriet har søgt om lov til at komme i ekstra omdrejninger.

Danish Crown har netop fået en ny miljøgodkendelse, der giver slagteriet lov til at udvide antallet af slagtninger fra 87.000 pr. uge til 110.000 pr. uge – eller på årsbasis mulighed for at øge antallet af slagtninger med ca. en million.

Gedved Lokalråd havde tirsdag aften møde, hvor lugt-sagen var på dagsordenen, og det står fast, at man vil rette henvendelse til Miljøcenter Århus, der har godkendt Miljøgodkendelsen for at gøre sin holdning gældende.

– Vi har allerede uacceptable lugtgener, og vi skal have noget gjort ved det nu. Vi er for så vidt ligeglade med, om problemet er hos slagteriet selv eller hos kommunens rensningsanlæg i området. Det skal bare løses, siger Søren Jochumsen, der som medlem af lokalrådet er udset til at føre sagen videre.

Tager målinger

Kommunikationsdirektør hos Danish Crown Anne Villemoes understreger, at netop udfordringen omkring lugt er noget, slagterigiganten tager meget seriøst omkring sine slagterier.

– Vi tager løbende målinger. Og vi har også gjort en række tiltag, der skal gøre op med problemerne. Men vi er af den opfattelse, at det er kommunens forrensningsanlæg, der er problemet i Horsens, siger hun.

Hos Horsens Kommune er man udmærket klar over problemstillingen. Ingeniør i kommunens spildevandsafdeling, Tom Nielsen, har den sidste måned modtaget talrige klager fra lokalområdet.

– Så vi er i gang med at se efter, om vi gør det godt nok med vores forrensningsanlæg ved slagteriet. Bl.a. vil vi gerne montere filtre på vores anlæg, så lugten effektivt kan kommes til livs, hvis det altså er os, der lugter. Vi forventer, at vi inden sommerferien 2009 vil have filtrene sat på, siger han.

Men om det virker, er uvist. For ifølge Tom Nielsen kan lugtgenerne komme mange steder fra.

Miljøcenter Århus lover, at der nok skal blive holdt øje med slagteriet.

Slagteri overholder krav

Miljøcenter vil tage sag op, hvis der er lugtgener
Af Hans Hønborg

GEDVED – Danish Crowns slagteri mellem Egebjerg og Gedved overholder de krav, der er til lugtgener.

Det siger Miljøcenter Århus, der har givet tilladelsen til, at slagteriet kan øge antallet af ugentlige slagtninger fra 87.000 til 110.000.

– Ved lugtrapport af 17. juni 2008 samt en opdateret beregning den 11. juli 2008 har virksomheden fremvist, at den overholder sine lugtgrænser, forklarer Line Spinner Heerwagen, der er biolog ved Miljøcenter Århus og har godkendt miljøgodkendelsen for slagteriet.

Men nabo til slagteriet, Leif Hansen, har svært ved at se logikken, når han gransker den nye miljøgodkendelse fra Miljøcenter Århus.

– Det er mig ubegribeligt, hvordan man fra myndighedernes side kan give tilladelse til det her. Vi har store problemer med lugtgener, og nu får man så tilladelse til at sløjfe et af vilkårene, der netop omhandler lugten, siger han.

Har fået to klager

Han henviser til, at den nye miljøgodkendelse giver lov til, at den såkaldte åndingsluft fra tankanlæg godt må overskride de tidligere fastsatte grænser.

Baggrunden er, at Miljøcenter Århus med udgangspunkt i den miljøtekniske vurdering fra slagteriet har fået dokumenteret, at problemstillingen er meget lille.

– Vi har dog bemærket, at vilkåret vil blive taget op til revision, hvis det skulle vise sig, at der opstår lugtgener fra de omtalte kilder. Med hensyn til lugt forholder det sig sådan, at Miljøcenter Århus har anmodet virksomheden om at fremvise, at den kan overholde dens lugtgrænser ved den udvidede produktion, siger Line Spinner Heerwagen fra miljøcentret.

Hun oplyser samtidig, at miljøcentret kun har modtaget to klager over lugtgener fra slagteriet i perioden fra den 1. januar 2007 og frem til nu, men at centret gerne tager problemstillingen op.

– Miljøcenter Århus tager altid klager over lugt alvorligt og undersøger uregelmæssigheder i virksomhedens drift. Hvis begrundet mistanke om overskridelse af virksomhedens lugtgener skulle opstå, kan miljøcenter Århus til enhver tid bede virksomheden fremvise, at man overholder sine lugtvilkår, siger Line Spinner Heerwagen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *