Hansted-Egebjerg Borgermøde 22. januar 2018 kl. 19 i Forsamlingshuset

Lokalrådet mødtes den 6. februar kl. 16.30 i Egebjerg Fritidscenter, og her blev rådet konstitueret således:
Formand                            Henrik Meldgaard
Næstformand                    Jette Jørgensen
Kasserer                             Hans Kurt Jacobsen
Sekretær                            Palle Koch
SAMBY-repræsentant      Kent Holm
Suppleanter og kontaktinformationer kan ses her: http://www.hansted-egebjerg.dk/lokalradet-for-hansted-egebjerg/lokalradets-medlemmer/

Borgermødet er omtalt i Østbirk Avis ONSDAG DEN 31. JANUAR 2018 SIDE 8 under overskriften: Hvilken vej udvikler Hansted-Egebjerg sig. Artiklen kan downloades med dette link : nr-05(2)

Borgermødet er omtalt i Horsens Folkeblad TIRSDAG DEN 23. JANUAR 2018 SIDE 24 under overskriften: Hansted-Egebjerg er selvstændig by

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *