Egebjerg har kvaler med at få passet børn

Artikel fra Horsens Folkeblad 2.10.2008 sektion 2

Susanne
Susanne Høibjerg og hendes mand er blandt de mange unge familier, der er flyttet til Egebjerg og har bygget hus. Bl.a. lokket af udsigten til et godt nærmiljø. Familien trives i kvarteret, siger Susanne Høibjerg, men det gør frustrationerne over børnepasningen også.

Egebjerg har kvaler med at få passet børn

Mor på barsel bag spørgeskema om pasning

Tekst: Mette Graugaard Foto: Morten Marboe

EGEBJERG – Når nybagte mødre fra Egebjerg mødes til åbent hus og i mødregrupper, er ét emne som regel altid på dagsordenen – børnepasning.

En af mødrene, som deltager i snakken, er Susanne Høibjerg. Hun er på barsel fra sit job i Skanderborg med Oscar på et halvt år.

– Jeg er selv lidt skræmt og frustreret over det, jeg har hørt. Historier om folk, der skal køre langt for at få passet deres barn. Frustrationer i hverdagen.

Snakken har været afsættet til, at hun står bag en spørgeskemaundersøgelse blandt småbørnsfamilier i Egebjerg for at få afdækket problemet.

Godt hjulpet af andre mødre har hun været rundt til områdets familier og har på den måde fået svar fra 60 forældre til småbørn.

På den baggrund kan hun konkludere, at der er rigtig mange i Egebjerg, der får tilbudt pasning af de små uden for skoledistriktet.

– Det, synes jeg, er rystende. Ud af de 60 svar har 45 et barn, der bliver passet. De andre er skrevet op til en plads. 12 af de børn, der bliver passet, har en plads uden for skoledistriktet; af dem har et par stykker plads i Horsens efter eget ønske. Blandt de 45, der bliver passet, har 25 fået tilbudt – eller har haft – et andet pasningssted end der, hvor barnet bliver passet nu.

Og andre steder dækker ifølge undersøgelsen både Gedved, Lund, Hatting, Gangsted, Tvingstrup, Hovedgård og Horsens.

Uden for distriktet

Som situationen er, føler Susanne Høibjerg sig frustreret på andres vegne.

– Jeg er ikke personligt ramt lige nu. På et tidspunkt blev vores ældste barn, Frederik, passet i Gedved. Det fungerede, fordi jeg kunne tage bussen fra mit arbejde og hente ham i Gedved.

– Men med to børn vil det ikke kunne lade sig gøre, hvis man skal nå at hente begge børn. Og det er vel ikke rimeligt, at man skal have to biler for at kunne få hverdagen til at hænge sammen, påpeger Susanne Høibjerg, der også var en tur i byrådssalen, da budgetforliget blev behandlet.

– Da sagde borgmesteren, at børn blev passet i skoledistriktet, så vidt muligt. Når så mange får tilbudt en plads uden for skoledistriktet, er det bare ikke godt nok.

Styrk dagplejen

Samtidig med at Egebjerg er vokset eksplosivt, nye huse er skudt op, og flere unge par og familier har bosat sig i lokalområdet med hurtig adgang til motorvejen, er der blevet færre dagplejere i området.

– Da vores søn begyndte i dagpleje for to et halvt år siden, var der 22 dagplejere i Egebjerg. I dag er der ni. Snakken er, at dagplejen er overbebyrdet.

– Dagplejerne har tit et ekstra barn, og de savner mødetidssedler, så de ved, hvornår børnene er der. Jeg synes, det er på tide, at kommunen gør noget aktivt for at give dagplejerne bedre arbejdsforhold, at kommunen lytter til dem, så den kan holde på dagplejerne og trække flere til.

– Mit forslag vil være, at man laver et dagplejehus med fast personale, som kan passe børnene under ferie, sygdom og afspadsering. Det vil lette hverdagen for dagplejerne, siger Susanne Høibjerg, som selv er glad for dagplejen. Hun oplever den som tryg og god for børnene.

På kort sigt foreslår hun, at pengene skal følge barnet, når dagplejen er syg.

– Det kan måske hjælpe forældrene til selv at finde en løsning til nogle af sygedagene og på den måde være med til at lette presset på dagplejen.

2
Når Susanne Høibjerg bladrer stakken af udfyldte spørgeskemaer igennem, dukker der flere klager over dagplejesystemet op. Men ingen personlige klager over dagplejen, som hun oplever har stor opbakning i området fra forældrene. Blandt svarene er 15 skrevet op til pasning. 13 ønsker pasning i Egebjerg – to med Horsens som alternativ, og to har Horsens som førsteprioritet.
 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *