Den nye gangbro får ekstra vintervedligeholdelse

Nogle brugere af den nye flotte gangbro over jernbanen i Hansted har gjort opmærksom på, at der under regnvejr samler sig regnpytter på nogle af trinene. De har udtrykt bekymring for, at trinene kan blive glatte, når det bliver vinter og frost.

Lokalrådet har rettet henvendelse til BaneDanmark om dette. BaneDanmark har svaret, at de ved afleverings-forretningen med entreprenøren har krævet, at faldet på såvel trin som reposer udføres korrekt, så vandet afledes. Da trinene er udført med et acrylbaseret slidlag, som er temperaturfølsomt, kan udbedringen først ske til foråret.

Entreprenøren er derfor blevet pålagt i vinter at udføre en ekstra renholdelse og saltning af broens trin og reposer. Vi skulle således trygt kunne færdes på broen også i vinter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *