1988 BROEN 1. årgang nr. 1 – september – oktober – november 1988

1988 BROEN 1. årgang nr. 1
Klik her og se side 1-3 i bladformat (åbner nyt vindue – og tager lidt tid)

 Side   Titel  se
hjemmesiden 
se
bladformat 
  2  Introduktion til Bladet  klik  klik
  3  Pensionisforeningen, Fredagsklubben,
 Egedal  Folkedanserforening,
 Syng-Sammen-Aftener
 klik  klik
  4-5  Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
 fylder 100 år
 klik  klik
  5  Bestiller de noget i Kulturcenter-
 udvalget?
 klik  klik
  7  Amazonlandet set fra en hængekøje  klik  klik
   Egnens lokalhistorie  klik  klik
  8-10  Lundum Husholdningsforening
 fylder 50 år
 klik  klik
10-11  Hansted-Egebjerg Husholdnings-
 forening fylder 50 år
 klik  klik
12  Hansted-Egebjerg Husholdnings-
 forening  Legestuen
 klik  klik
13  Kommende arrangementer
 Hansted-Egebjerg og Lundum
 Husholdningsforeninger
 klik  klik
13  Lundum Sogns Borgerforening  klik  klik
14   Hansted-Egebjerg Beboerforening  klik  klik
15   Den Blå Folder  klik  klik
   Erna og Aage Jensens Familiefond  klik  klik
   Sankt Hans aften i skoven  klik  klik
   Haveudflugt  klik  klik
16  Egebjerg Idrætsforening EIF-pokalerne  klik  klik
17  Gymnastik, fodbold og håndbold  klik  klik
18-19  Sommerfesten 1988  klik  klik
20-21  Menighedsrådsvalg  klik  klik
22-23   KFUM-Spejderne i Egebjerg  klik  klik
24  Bagside    klik
       

Introduktion til bladet

Du sidder (står) nu med et nyt blad i hånden, et blad som udgiverne håber du vil tage godt imod.
Bladet, som er planlagt udgivet fire gange om året, husstandsomdeles i Hansted, Egebjerg, Lundum og Rådved, et område der svarer til Hansted og Lundum kirkesogne.I dette lokalområde har der hidtil eksisteret tre “foreningsblade”: Kirkebladet udgivet af menighedsrådene i Lundum og Hansted, EIF-nyt udgivet af Egebjerg Idrætsforening samt Egebladet udgivet af KFUM-Spejderne i Egebjerg. De to førstnævnte blade har været husstandsomdelt mens Egebladet udelukkende er et medlemsblad for KFUM-Spejdere.
Udover de tre nævnte blade har en lang række lokale foreninger, menigheder og institutioner i de senere år været fælles om udgivelse af en årskalender, Den blå Folder.
Tanken om at udgive et fælles “borgerblad” har i det seneste års tid været drøftet i en bred kreds af de foreninger, menigheder og institutioner som står bag udsendelse af Den blå Folder. Drøftelserne har ført til beslutning om udgivelse af et “borgerblad” foreløbig i et år, og derefter, bl.a. på grundlag af læsernes reaktion, vurdere muligheden/behovet for fortsat udgivelse.
Bladets eksistens udover dette første år vil især være afhængig af om det lykkes at skabe et blad, hvor udgivernes intentioner med hensyn til indhold og stil er sammenfaldende med de interesser og forventninger som du og den øvrige lokalbefolkning måtte have til et “borgerblad”.
Det er endvidere udgivernes håb at læserne vil sætte deres præg på bladets indhold, idet redaktionen meget gerne modtager forslag og ideer til emner for artikler, kronikker og interviews.
Bladet har endnu ikke noget navn derfor opfordres læserne til at deltage i en idekonkurrence om et godt navn til bladet.
Navneforslag skal indleveres til formanden, Hans Thomsen, Stængervej 46, 8700 Horsens, senest den 30. september 1988, kl. 18.00, for at deltage i konkurrencen.
Læg en seddel med dit navn og adresse i en konvolut og luk denne. Uden på konvolutten skriver du dit navneforslag og eventuelt en begrundelse for dit forslag. Læg konvolutten i en anden konvolut, luk denne og adresser den til formanden og mærk konvolutten i øverste venstre- hjørne med “navneforslag”.
 

 

 
 
 

 

Ved udvælgelsen mellem de forhåbentlig mange forslag vil der især blive lagt vægt på at navnet: 
 

 • er neutralt i forhold til de udgivende foreninger, menigheder og institutioner,

 • kort, mundret og iørefaldende,

 • direkte eller indirekte antyder et eller flere af bladets formål.

Vi håber at du vil tage godt imod dette nye bladinitiativ og at du vil være med til at præge bladets indhold.

SMID IKKE BLADET I SKRALDESPANDEN

 

 

 

 

 

       – LAD DET FA PLADS PA FAMILIENS OPSLAGSTAVLE!

Hans Thomsen

(formand)

 

 

UDGIVERNES INTENTIONER ER BLANDT ANDET AT

 • medvirke til styrkelse af sammenholdet i den tidligere Lundum-Hansted Kommune,

 • informere om de lokale foreningers arbejde, gennem såvel referater som foromtale og arrangementskalendere,

 • bringe interessante artikler om emner med lokalt tilsnit, gerne af lokale skribenter,
 • åbne spalterne for dialog mellem enkeltpersoner og/eller grupper i lokalsamfundet,

 • være talerør for lokalsamfundet over for det omgivende samfund.

 •   

   

   

  PENSIONISTFORENINGEN

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ARRANGERER

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Torsdag, den 22. september:
Eftermiddagsudflugt gennem Hads Herred med kaffe på
Norsminde Kro. Tidspunkt for busafgang fås ved
henvendelse til formanden.Torsdag, den 13. oktober, kl. 14.00:
Møde i præstegårdens konfirmandstue. Arne Jensen, Rådved
viser billeder og holder foredrag om en tur til Kina. Torsdag, den 24. november, kl. 14.00:
Møde i konfirmandstuen ved sognepræst Ingerlise Sander.

 Formand:

 Arne Østergård Thomsen
 Banevænget 6
 Hansted
Tlf. 05 65 60 63

FREDAGSKLUBBEN

Hver fredag kl. 14.00 mødes Fredagsklubben i Egebjerg
Fritidscenter (den gamle brugs) medbringende kaffe, kop
og brød. Alle er velkomne til at deltage i klubbens møder,
hvor vi hygger os med bankospil, film,
rejseoplevelser, kortspil, en sludder og et par sange.

Den nye mødesæson starter fredag den 02. september kl. 14.00.

 

 

Svend – Aage

 05656165 / 05656465

 

 

 

 

EG

 

 

 

 

 

 

 

EDAL FOLKEDANSERFORENIN

 

Den nye sæson begynder mandag den 05. september i “Forsamlingshuset”
på Egebjergvej, og vi håber at se rigtig mange, såvel gamle som nye dansere.

FOLKEDANS ER GOD MOTION! – HUSK KAFFEN!
VI BEGYNDER KL. 19.30! VEL MØDT!

 

 

 

 

 

 Folkedansere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

SYNG-SAMMEN-AFTENER

Også i efteråret er der sang-aftener i Egebjergskolens musiklokale,
hvor vi dyrker fællessangen
der er som regel også underholdende
indslag med f.eks. oplæsning.

Sang-aftenerne begynder kl. 19.30 og arrangeres af Husholdnings-
foreningen,
Beboerforeningen og Menighedsrådet. Medbring kaffe
og brød!

 

Torsdag, den 01. september: Birgit Møller, Glud, læser Anton 
                                            
Berntsen.

Tirsdag, den 11. oktober:

Onsdag, den 09. november: Underholdning v/Knud Andersen,
                                          
Gedved.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *