BROEN

BROEN udgives som fælles blad for 24 lokale foreninger og institutioner.

Bladet husstandsomdeles i Hansted, Egebjerg, Lundum og Rådved.

Det udkommer fire gange om året i marts, juni, september og december.

Redaktion:

Layout, ombrydning, annoncer

Arne Busch Laursen (ansvarshavende efter presseloven)
Mobil: 20 88 56 26
mail: arnelaursen@stofanetdk

Mette Andersen
Mobil: 26 35 65 19
mail: mette1969@gmail.com

Udgiver:
Foreningen Broen
Formand:
Arne Busch Laursen

Mobil: 20 88 56 26
Næstformand:
Jon R. Poulsen
Mobil: 40 82 24 17
Sekretær:
Willy Suhr Rasmussen
Telefon: 75 65 44 40
Kasserer:
Elsebeth Würtz Jensen
Mobil: 20 63 38 21

Tryk: Lundgreen grafisk
Telefon: 70 27 02 55

Omdeling: KFUM-spejderne

Telefon: 52 15 92 81

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *