Børnepasning i Egebjerg

Læserbrev i Horsens Folkeblad 6.10.2008

Peter Sørensen
Peter Sørensen, Egesholm 63, Egebjerg,
byrådsmedlem,  Socialdemokraterne

Børnepasning i Egebjerg

Jeg har fuldt ud forståelse for de frustrationer, der opstår for småbørns familier, der oplever, at deres 0-3-årige børn skal passes udenfor skoledistriktet.

Jeg vil gerne gøre helt klart, at min personlige holdning er, at så vidt det er muligt, skal alle børn, der ønsker det, passes i deres skoledistrikt. Det giver børn og forældre en meget nemmere hverdag.

Dagplejen i Egebjerg har de sidste par år haft afgang af medarbejdere – det samme gør sig gældende mange steder i landet.

En del af forklaringen er, at efterspørgslen på arbejdskraft har været voldsomt stigende. Der er personalemangel inden for mange kommunale områder f.eks. sygeplejersker, hjemmehjælpere osv.

En del af forklaringen kan også være de arbejdsvilkår, dagplejerne har. En lang arbejdsdag, ofte med fem børn, kan naturligvis være hård for både dagplejere og børn. Horsens Kommune søger i øjeblikket dagplejere, og der er blot ganske få ansøgere.

Derfor er vi i øjeblikket ved at kigge på, hvordan vi gør det endnu mere attraktivt at være dagplejer. Der har bl.a. været en kampagne i samarbejde med fagforeningen med henblik på at kunne tiltrække flere dagplejere i Horsens Kommune.

Der nævnes i artiklen et forslag om dagplejehuse. Det er en mulighed, som vi skal have undersøgt grundigt, men det løser ikke udfordringen her og nu. Min personlige holdning er, at vi i stedet fokuserer på at åbne vuggestuepladser, da vi ved, at dette er et stort ønske fra forældrene.

I budget 2009 er der afsat midler til etablering af mange nye vuggestuepladser. Det vil lette presset på dagplejen, men vi skal naturligvis fortsat have fokus på forbedring af dagplejernes arbejdsvilkår. Her må vi forstærke dialogen med tillidsfolk og dagplejere.

Samtidig skal der også gøres opmærksom på, at vi har udvidet børnepasningstilbuddet lokalt i Egebjerg ved etablering af 15 vuggestuepladser. Om kort tid åbner en ny børnehave med plads til 40 børn – også i Egebjerg.

Mange andre steder i kommunen er der også flere vuggestuepladser på vej. Alt dette bør give forældrene mulighed for at vælge den pasningsform, de finder mest optimal for deres barn.

Det aktuelle problem, hvor flere børn passes uden for skoledistriktet, vil jeg foranledige undersøges nærmere.

Når jeg kender omfanget, vil jeg arbejde på, om vi politisk kan prioritere flere vuggestuepladser til områder, hvor problemet er størst.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *