Månedsarkiv: september 2012

Chemialic rages ned – bolig-udstykninger på vej

Endelig afklaring på fabriksbygningen i Egebjerg. Klik og læs artiklen fra Horsens Folkeblad 26.9.2012.
Chemitalic-bygningen har nu i flere år været en forladt bygning i Egebjerg. I processen med at få bygningen solgt har der bl.a. fra lokale ildsjæle været planer om at lave et sportsmekka i bygningerne. Men nu vil bygningerne blive raget ned for at give plads til udstykninger af byggegrunde. Arkivfoto: Morten Pape

Chemitalic-bygningen har nu i flere år været en forladt bygning i Egebjerg. I processen med at få bygningen solgt har der bl.a. fra lokale ildsjæle været planer om at lave et sportsmekka i bygningerne. Men nu vil bygningerne blive raget ned for at give plads til udstykninger af byggegrunde. Arkivfoto: Morten Pape

STOP svineriet

Vi har i Egebjerg og Hansted fået etableret rigtig fine genbrugsstationer. De skal bruges til tomme flasker samt aviser og papir. Der er en affaldskurv til de plastikposer, man har brugt til at transportere flaskerne eller aviserne i.

Vi vil i Hansted-Egebjerg Lokalråd ikke finde os i, at genbrugsstationerne misbruges til aflevering af andet affald. Ved gentagelser af svineri – som det ses på billederne – vil der derfor ske politianmeldelse. Det er ofte muligt finde tilbage til synderne.

Ros til Horsens Kommune for hurtig at rykke ud og fjerne skiddet.

Hans Kurt Jacobsen, formand for Hansted-Egebjerg Lokalråd

BROEN 25. årgang nr. 1 – september – oktober – november 2012

BROEN 25. årgang nr. 1 – september – oktober – november 2012 er nu udkommet.
Klik her til indholdsfortegnelsen, hvor du kan klikke dig videre til de sider, du ønsker at se.

På side 9 mangler der desværre en oplysning om, at Støtteforeningen for EIF den 30. oktober kl. 19 afholder banko spil og derefter er der general-forsamling.
Under kirkesiderne mangler der et indlæg fra Hansted Menighedsråd om fratrædelser ved kirken. Indlægget er vist herunder.
Jeg skal meget beklage, de to fejl.
Venlig hilsen
Hans Kurt
Vores dygtige og afholdte gravermedhjælper Egon Pold, har valgt at gå på efterløn.
Egon har været ansat ved Hansted Kirke i 14 år og har med sin behagelige og venlige væremåde overfor besøgende på kirkegården, kolleger og menighedsråd, været en umådelig værdsat medarbejder.
Tak til Egon for tro tjeneste og alt godt.

Portnerparret på Hansted Kloster, Birgit og Torben Mortensen, er ved salget af Hansted Kloster til OK-fonden, fratrådt stillingen pr. 1. juli.
Sideløbende med arbejdet på klostret har Birgit og Torben passet Kirkehuset og der stået for utallige arrangementer, altid med stor entusiasme.
Tak for al hjælp gennem årene, og lykke til i jeres nye hjem i Børkop.
Sigfred Munk har valgt at takke af som graver og fratræder sin stilling pr. 31. oktober. Sigfred har været graver ved Hansted Kirke siden 2004 og har med sin omhu og pertentlighed været en værdsat medarbejder og god kollega for kirkens øvrige ansatte.
Sigfred har gennem sit arbejde udvist et stort socialt engagement og har med sine fine menneskelige egenskaber, fremstået som en nobel og værdig repræsentant for Hansted Kirke.
Tak til Sigfred for en stor, visionær og engageret indsats gennem årene og for et godt og inspirerende samarbejde. Menighedsrådet ønsker held og lykke i det nye job og alt godt fremover.
Venlig hilsen
Hansted Menighedsråd