Månedsarkiv: oktober 2011

Butikkerne på Egebjerg Bakke har holdt rejsegilde

Torsdag den 6. oktober 2011 blev der holdt rejsegilde på Butikkerne på Egebjerg Bakke.

Jesper Juul Troelsen bød som bygherre og som medvirkende håndværker velkommen til rejsegildet, der først og fremmest var en fest for håndværkerne. Projektet på Egebjerg Bakker var jo tænkt og planlagt i 2008-tiderne, og krisen havde naturligt sinket projektet noget. Men nu var butikkerne altså ved at være færdige, og herefter vil boligbyggeriet gå i gang.

Klik her og se flere billeder fra rejsegildet.

Den nye gangbro får ekstra vintervedligeholdelse

Nogle brugere af den nye flotte gangbro over jernbanen i Hansted har gjort opmærksom på, at der under regnvejr samler sig regnpytter på nogle af trinene. De har udtrykt bekymring for, at trinene kan blive glatte, når det bliver vinter og frost.

Lokalrådet har rettet henvendelse til BaneDanmark om dette. BaneDanmark har svaret, at de ved afleverings-forretningen med entreprenøren har krævet, at faldet på såvel trin som reposer udføres korrekt, så vandet afledes. Da trinene er udført med et acrylbaseret slidlag, som er temperaturfølsomt, kan udbedringen først ske til foråret.

Entreprenøren er derfor blevet pålagt i vinter at udføre en ekstra renholdelse og saltning af broens trin og reposer. Vi skulle således trygt kunne færdes på broen også i vinter.