Månedsarkiv: oktober 2008

Hansted kirke “fyraftens syng-dansk-eftermiddag”

Torsdag den 30. oktober 2008 kl . 17:00. Hansted Kirke.
„Kirkerne synger”. Spil Dansk Dag. I anledning af, at det i år også er Sangens År, afholdes samme dag „Kirkerne synger“, et arrangement hvor folkekirken samler den danske befolkning til landsdækkende fællessang kl 17.00!
Hansted Kirke inviterer derfor til en hyggelig „fyraftens syng-dansk-eftermiddag“ for sangglade i alle aldre. Efterfølgende sælges lune pølser med brød og øl/vand til favorable priser i Hansted Kirkehus.

Mange smagte anden i Dagli´Brugsen

Butiksrådet
Bente, Hans Kurt, Yvonne og Kurt fra Butiksrådet

Tirsdag den 28. oktober 2008 bød Dagli’Brugsens butiksråd kunderne på dejlig varm andested med rødkål og friskbagt rugbrød samt et glas vin, øl eller vand.

Mange kunder blev fristet af smagsprøverne og af dagens virkelig gode tilbud på ænder, rødvin og juleøl.

Ny gangbro i Hansted

Hansted-Egebjerg Lokalråd har tidligere skrevet til Banedanmark om tilstanden af gangbroen over jernbanen i Hansted. Se brevet her. Der er nu modtaget et meget positivt svar fra Banedanmark, der skriver således:

Tak for din henvendelse
Vi har på planen, at broen skal udskiftes – og tak til, om du kan hjælpe med at definere hvilke brugere, som måtte ønske at bruge broen – feks skal der bygges elevator sammen med – og vil kommunen betale denne ?

I forhold til de andre indmeldinger på landsplan – kan vi ikke sige om broen bliver skiftet i 2009 eller 2011.
Trinene bliver repareret snarest.

Med venlig hilsen,

Knud V. Christensen
Akademiingeniør, GFS Jyll&Fyn

Banedanmark, (Teknisk Drift)
Broer & Konstruktioner
Lumbyesvej 34
DK-7000 Fredericia

Besøg på Jensens Bryghus, Rårup.

Onsdag den 22. og torsdag den 23. oktober, kl. 19:00.

Hansted-Egebjerg Husholdningsforening.

Besøg på Jensens Bryghus, Rårup. Vi mødes kl. 19.00 på Bygaden 41, Rårup. Jensens Bryghus er et dansk mikrobryggeri oprettet i 2006 af Frede Jensen, som gennem 30 år har arbejdet med bryggerier i store dele af verden.

Da der kun kan være ca. 25-30 pers. pr gang, bliver det over 2 dage, der vil være forskellige smagsprøver også med lidt tilbehør.

Man kører i private biler. Pris 150,- kr.

Tilmelding til bestyrelsen, senest den 15. oktober.

Lyrisk jazz i Hansted kirke

Onsdag den 22. oktober kl. 19.00 med Arne Østerbys Trio.

Arne Østerbys Trio

Hansted kirke vil danne ramme om en koncert med Arne Østerbys Trio, hvis medlemmer består af Petra Westra, vokal. Søren Hedegård, bas og Arne Østerby, piano. Der er ikke tale om jazz med stort J, men om et forsøg på indlevelse i den klanglige skønhed som ofte gemmer sig i de enkelte melodier. Det smukke kirkerum og den flotte akustik i Hansted kirke vil uden tvivl medvirke til at gøre koncerten til en ganske særlig oplevelse. Der vil også indgå en enkelt salme som fællessang med trioen som ledsager.
Der er fri entré.
Venlig hilsen Hansted Menighedsråd

Læs resten

En dejlig mellemstation – ny børnehave i Egebjerg

Artikel fra Horsens Folkeblad 18.10.2008 sektion 2

Klokken er to, og det er tid til frugt og boller på stuen i børnehaven Teglgården, hvor der engang var garage.
Klokken er to, og det er tid til frugt og boller på stuen i børnehaven Teglgården, hvor der engang var garage.

EGEBJERG – Der dufter af nymalede vægge og nyt trægulv i rummet, hvor børn og pædagoger spiser boller og frugt i børnehaven Teglgården.

Rummet var engang en garage, men den har sammen med resten af bygning omgået store forandringer, for at der kunne være børnehave.

For at afhjælpe pladsmanglen i daginstitutioner i Egebjerg-området, er der blevet oprettet 40 ekstra børnehavepladser. Den nye institution, Teglgården, ligger på Vandværksvej 26 i grønne omgivelser og tæt på nybygger-kvarteret.

Nyder nye lokaler

Her flyttede pædagoger og 11 børn ind den 1. oktober. Børnene kommer hovedsageligt fra dagplejere i området.

Planen er, at børnehaven engang i den nære fremtid skal kunne rumme 40 børn.

I 2010 skal Teglgården flytte sammen med nogle af de andre daginstutioner i Egebjerg i en ny institution, hvor der bliver plads til vuggestue, børnehave og samarbejde med dagplejere. Leder af distrikt Egebjerg, Anni Jacobsen, ser frem til det kommende samarbejde. Indtil da nyder hun og pædagogerne de nye lokaler.

– Det er en dejlig mellemstation, siger hun.

Kun to dage inden børnehaven skulle åbne, fik pædagogerne nøglen til bygningen, så de kunne indrette sig.

– Det har været hektisk at starte op, siger Anni Jacobsen.

De ansatte er glade for, at de kun startede op med 11 børn, så tilvænningen i de nye lokaler blev roligere.

Anni Jacobsen og de to pædagoger, Lene Petersen og Ann Palmqvist, har fået en god respons fra forældrene, som er glade for, at der er kommet en løsning på pladsmanglen.

Ombygning

Horsens Kommune lejer sig ind i to år i bygningen på Vandværksvej, som er fra 2007. Ejeren er Jakob Nicolajsen, som bor i huset ved siden af.

Da det i starten af september blev fastlagt, at den nye børnehave skulle være på Vandværksvej, begyndte et stort arbejde med at gøre huset egnet til formålet. Tidligere var huset blevet brugt som kontorbygning.

På første sal er et stort rum blevet delt med skillevægge, og der er blevet lavet toiletter.

I stue-etagen er garagen blev lavet om til en stue, trappen blevet børnesikret og et nyt køkken sat op.

Rummene er store og lyse, og der er højt til loftet. Det gør, at der hurtigt bliver meget støj. Et problem, de arbejder på få løst.

Alt inde i børnehaven er nyt, og udenfor bliver der gjort nye tiltag.

Et nyt stisystem fra det nærliggende nybygger-kvarter til børnehaven skal laves, og noget af vejen ind til børnehaven bliver asfalteret for at fjerne stenslag og støvgener for naboerne på Vandværksvej.

Rotte lukkede brugs i fem dage

Klik her og se nyheden fra P4 Østjylland

Rotte  Det var ikke rotter på lofter, men på gulvet i
Dagli’Brugsen i Egebjerg, der tvang brugsen
til at holde lukket i fem dage.

21. okt. 2008 13.55 Horsens

Personalet i Dagli’Brugsen i Egebjerg ved Horsens fik sig mandag i sidste uge en ubehagelig overraskelse, da de opdagede, at der var en rotte løs i butikken.

I flere dage hyggede rotten sig i følge Horsens Folkeblad med bl.a. at gnave i en kartoffelpose. Først i fredags lykkedes det rottefængerne at få fanget kræet.

I de mellemligende fem dage var butikken lukket, og hvor meget det koster, har brugsuddeler Lars Pedersen endnu ikke noget overblik over.

Hvordan rotten overhovedet er kommet ind i butikken, selv om en VVS-mand har tjekket alle riste og rør, svæver i det uvisse.

Børnepasning i Egebjerg

Læserbrev i Horsens Folkeblad 6.10.2008

Peter Sørensen
Peter Sørensen, Egesholm 63, Egebjerg,
byrådsmedlem,  Socialdemokraterne

Børnepasning i Egebjerg

Jeg har fuldt ud forståelse for de frustrationer, der opstår for småbørns familier, der oplever, at deres 0-3-årige børn skal passes udenfor skoledistriktet.

Jeg vil gerne gøre helt klart, at min personlige holdning er, at så vidt det er muligt, skal alle børn, der ønsker det, passes i deres skoledistrikt. Det giver børn og forældre en meget nemmere hverdag.

Dagplejen i Egebjerg har de sidste par år haft afgang af medarbejdere – det samme gør sig gældende mange steder i landet.

En del af forklaringen er, at efterspørgslen på arbejdskraft har været voldsomt stigende. Der er personalemangel inden for mange kommunale områder f.eks. sygeplejersker, hjemmehjælpere osv.

En del af forklaringen kan også være de arbejdsvilkår, dagplejerne har. En lang arbejdsdag, ofte med fem børn, kan naturligvis være hård for både dagplejere og børn. Horsens Kommune søger i øjeblikket dagplejere, og der er blot ganske få ansøgere.

Derfor er vi i øjeblikket ved at kigge på, hvordan vi gør det endnu mere attraktivt at være dagplejer. Der har bl.a. været en kampagne i samarbejde med fagforeningen med henblik på at kunne tiltrække flere dagplejere i Horsens Kommune.

Der nævnes i artiklen et forslag om dagplejehuse. Det er en mulighed, som vi skal have undersøgt grundigt, men det løser ikke udfordringen her og nu. Min personlige holdning er, at vi i stedet fokuserer på at åbne vuggestuepladser, da vi ved, at dette er et stort ønske fra forældrene.

I budget 2009 er der afsat midler til etablering af mange nye vuggestuepladser. Det vil lette presset på dagplejen, men vi skal naturligvis fortsat have fokus på forbedring af dagplejernes arbejdsvilkår. Her må vi forstærke dialogen med tillidsfolk og dagplejere.

Samtidig skal der også gøres opmærksom på, at vi har udvidet børnepasningstilbuddet lokalt i Egebjerg ved etablering af 15 vuggestuepladser. Om kort tid åbner en ny børnehave med plads til 40 børn – også i Egebjerg.

Mange andre steder i kommunen er der også flere vuggestuepladser på vej. Alt dette bør give forældrene mulighed for at vælge den pasningsform, de finder mest optimal for deres barn.

Det aktuelle problem, hvor flere børn passes uden for skoledistriktet, vil jeg foranledige undersøges nærmere.

Når jeg kender omfanget, vil jeg arbejde på, om vi politisk kan prioritere flere vuggestuepladser til områder, hvor problemet er størst.