Månedsarkiv: februar 2008

Hjemmeside for foreningen BROEN og Hansted-Egebjerg Lokalråd

The gallery was not found. 

Foreningen BROEN har nu i over 20 år for 20 foreninger i området udgivet et fælles blad, der husstandsomdeles i Hansted, Egebjerg, Lundum og Rådved. Siden februar 2008 er bladet suppleret med denne hjemmeside, hvor vi blandt andet vil opbevare mange af de senere års fine artikler fra bladet og andet stof fra vores område, så man ved at bruge søgefunktionen kan finde interessante oplysninger fra lokalområdet.

Hjemmesiden vil kunne være mere aktuel end det kvartalsvise blad, hvis vi forsynes med stof. Så har du oplysninger af betydning for lokalområdet, så send dem til Hans Kurt Jacobsen (hans.kurt@mail.dk). Vi har blandt andet afsat sider for de enkelte foreninger og institutioner i området. Efter aftale kan foreningerne og institutionerne også selv skrive stof ind på disse sider.

Hjemmesiden er også et organ for Hanssted-Egebjerg Lokalråd. Lokalrådet vil her orientere om aktuelle sager og aktiviteter.

Hjemmesidens skabelon er udviklet hos Landdistrikternes Fællesråd og er grundstenen til projekt InfoLand. Hvis du vil vide mere om projektet, henvises til www.infoLand.dk.

Vi håber, at hjemmesiden bliver til stor glæde og fremmer fællesskabet i vores område.

Venlig hilsen

Hans Kurt Jacobsen
Webmaster
Bavnehøjvej 13, Egebjerg
8700 Horsens
Telf. 48 79 55 05 mobil 40 37 69 36
Mail: hans.kurt@mail.dk