Hansted-Egebjerg Borgermøde 22. januar 2018 kl. 19 i Forsamlingshuset

Lokalrådet mødtes den 6. februar kl. 16.30 i Egebjerg Fritidscenter, og her blev rådet konstitueret således:
Formand                            Henrik Meldgaard
Næstformand                    Jette Jørgensen
Kasserer                             Hans Kurt Jacobsen
Sekretær                            Palle Koch
SAMBY-repræsentant      Kent Holm
Suppleanter og kontaktinformationer kan ses her: http://www.hansted-egebjerg.dk/lokalradet-for-hansted-egebjerg/lokalradets-medlemmer/

Borgermødet er omtalt i Østbirk Avis ONSDAG DEN 31. JANUAR 2018 SIDE 8 under overskriften: Hvilken vej udvikler Hansted-Egebjerg sig. Artiklen kan downloades med dette link : nr-05(2)

Borgermødet er omtalt i Horsens Folkeblad TIRSDAG DEN 23. JANUAR 2018 SIDE 24 under overskriften: Hansted-Egebjerg er selvstændig by

Reformationsfestgudstjeneste i Horsens Klosterkirke, Tirsdag d. 31. oktober kl. 19.30

Jubilæumsgudstjeneste i Klosterkirken

Horsens Klosterkirke d. 31. oktober kl. 19.30

Alle sognekirker i Horsens kommune går sammen om en stor fælles fejring af Reformationen på selve dagen.
Alle sejl sættes til for at skabe en rigtig luthersk gudstjeneste,  hvor Gud gennem ord og musik tjener mennesket og gør retfærdig af tro, og hvor menigheden kan “springe højt af glæde” og med sang udtrykke sin tak. Præsterne stiller sig ikke ud for andet, end de er: almindelige mennesker som alle andre. For der er kun én, der kan hjælpe os nær Gud, og det er Kristus, Guds ord.
Efter gudstjenesten er der brød, ølpølser og reformationsøl.

I bladet BROEN er Reformationsgudstjenesten fejlagtigt anført som om den finder sted i Hansted klosterkirke. Redaktøren undskylder fejlen. V.h. Hans Kurt Jacobsen

Konfirmationer i Hansted kirke 12. og 13. maj 2017

12. maj 2017 kl. 9 (7.B.) Præst Tine Frisenette
Konfirmander: Rasmus Vildbrad Antonsen, Lærke Fomsgaard Bertelsen, Cæcilie Birgitte Hartvig Bloch, Tim Oldenborg Busse, Elisa Einarsd6ttir, Eva Fischer, Rikke Reese Groth, Nicolai Guldager Kjær Hansen, Mathias Vinther Højberg, Victor Brok Jensen, Mathilde Bek Kordic, Emil Ditlev Krøyer, Simon Kvist, Mia van der Aa Kuhle, Jacob Hedegaard Linderoth, Nynne-Louise Gade Lybker, Sofie Gundal Nikolajsen, Jonas Bjørnholdt Noszczyk. 12. maj 2017 kl. 11 (7.C.) Præst Tine Frisenette
Konfirmander: Christoffer Vissing Andersen, Nicoline Margrethe Andreasen, Sigrid Gundelach Bendtson, Signe Sloth Bjørk, Mette Reese Groth, Marcus Hagsten Gammelgaard Jensen, Raoul Jørgensen, Frederik Nørgaard Nielsen, Sofie Voldby Olesen, Jacob Dam Petersen, Lukas Dam Rævsgaard Thomsen, Freja Bank Thorsager, Daniel Thygesen, Marcus Tornvig-Korup.13. maj 2017 kl. 10 (7.A.) Præst Tine Frisenette
Konfirmander: Karen Schandorff Bruun, Julie Haugsted Gemmer, Mathilde Vinther Højberg, Magnus Buch Jelsing, Anders Vittendorf Jensen, Daniel Herskind Thukær Jensen, Christian Damgaard Juhl, Peter Mulvad Jørgensen, Noah Bejlegaard Krabbenhøft, Lasse Blumensaat Nielsen, Malene Hamborg Nissen, Patrick Guldbæk Pedersen, Johanna Koch Petersen, Niclas Just Terkelsen.

Egebakken i Cirkus Arena 26. maj 2017


Foto: Leif H. Kristensen
Se evt. billederne som galleri under Institutioner/Egebakken klik her

BROEN 29. årgang nr. 4 – juni – juli – august 2017

BROEN 29. årgang nr. 4 – juni – juli – august 2017

Klik her og se hele bladet

I den viste online udgave kan du fra indholdsfortegnelsen på side 3 klikke dig direkte til de sider, du vil se.
På de fleste af annoncerne i bladet kan du klikke og komme til annoncørens hjemmeside.
Bladet er omdelt 27.-28. maj. Skulle du ikke have modtaget bladet, kan det hentes i Kagehuset i Egebjerg.